logo
pappila30 pappi


1800-luvun lopulla tehtiin päätös, että Simoon tulisi rakentaa kirkkoherra J.Alfred Keckmanille pappila asunnoksi ja virkahuoneeksi.

Vuosisadan vaihteen puuarkkitehtuuria edustava Simoniemessä sijaitseva Wanha pappila rakennettiin vuonna 1902 Perämeren rannalle. Rakennus tehtiin 27 metrin pituiseksi ja 10 metrin levyiseksi sekä korkeutta sille tuli 5,52 metriä ja koko komeus laitettiin 0,70 metrin kivijalan päälle. Rakennus käsitti seitsemän huonetta sekä kyökin.

Ennen vuotta 1922 pappien oli huolehdittava tilansa pelloista, niityistä, metsistä sekä heidät velvoitettiin laittamaan puutarha pappilaan ja huolehtimaan siitä. Simonkin pappilassa oli 1900-luvun alussa upea kartanopuutarha.

Kirkkoherran virkatalona Simon pappila oli vielä 1970-luvulla. Rakennus oli tyhjillään pari vuosikymmentä, kunnes kunta kunnosti sen. Kunnostus tehtiin 1900-luvun alun tyyliin ja pappila avattiin ravintolana ´Simon Wanha Pappila´ vuonna 2000.